top of page

Mental Træning

Hvad skal du vide?  Her er et uddrag af vigtig information omkring at arbejde med en professionel sportspsykologisk konsulent. Disse punkter vil altid variere fra konsulent til konsulent. Derfor er nedenstående punkter nogle som jeg finder vigtigst, i mit arbejde.

1. En sportspsykologisk konsulent har klienten, og etikken, i fokus: Det vil for eksempel sige, at en sportspsykologisk konsulent, arbejder med tavshedspligt. Dette betyder, at du som klient, skal kunne betro dig til din sportspsykologiske konsulent, uden at være bange for, om din træner, medierne, holdkammerater, eller andre, får noget at vide om det du betror din konsulent. Der er kun enkelte tilfælde, hvor jeg ville blive nødsaget at bryde tavshedspligten, og det er i tilfælde af: 1) Mistænkt misbrug (fysisk, seksuel eller forsømmelse) af børn, ældre eller handicappede. 2) Hensigt til at forårsage skade på sig selv eller andre: I tilfælde, hvor en klient truer med at skade sig selv eller andre, er jeg muligvis nødt til at bryde fortrolighed og underrette de rette myndigheder. 3) Domstolskendelse: Jeg er forpligtet til frigive en klients notater, hvis en dommer afgiver en retsafgørelse, der tvinger mig til at gøre det. I alle ovennævnte tilfælde, vil du som klient blive gjort opmærksom på at fortroligheden ville blive brudt. Det vil sige, at det aldrig vil komme som en overraskelse, men det er altid noget, som vi vil tale om sammen.

2. En sportspsykologisk konsulent arbejder med hele mennesket - ikke bare atleten: Det vil sige, at jeg som sportspsykologisk konsulent, har dit generelle velvære i fokus, og ikke bare, at fremme din præstation når det virkelig gælder. Heldigvis, hænger den generelle velvære selvfølgelig sammen med præstationen på den lange bane, så i sidste ende, kan man sagtens kalde al vores arbejde som "præstationsfokuseret". Har du et specifikt problem med f.eks. frygt for at prøve en ny manøvre, eller angst i forbindelse med en vigtig kamp, er det selvfølgelig dér vores fokus ligger. Men har du problemer med at få hverdagen til at hænge sammen, påvirker dine personlige relationer i din hverdag dit fokus til træning, eller har du problemer med at slappe af og lade op, når du er hjemme, er dette ligeså vigtigt at arbejde med. I bund og grund, kommer vores fokus til at ligge dér, hvor det giver mening for dig. 

3. En professionel sportspsykologisk konsulent holder mere end han/hun lover: Møder du for eksempel en mentaltræner eller coach, som lover dig, at du ved at indgå i et samarbjede med dem, vil øge din præstation med 10%, så burde du være skeptisk. En professionel sportpsykologisk konsulent lover ikke noget som de ikke kan holde.

 

4. En professionel sportpsykologisk konsulent arbejder med optimering: Ordet "optimering" smager ofte lidt bittert i munden. Men det som det egentlig betyder er, at en sportpsykologisk konsulent, arbejder med at forbedre, med at gøre dig endnu bedre end du er. Det vil sige, at udgangspunktet er, at der ikke er noget "i vejen" med dig - du vil bare gerne se, hvor god du faktisk kan blive, hvor meningsfyldt din rejse egentlig kan være. Du vil gerne finde ud af, hvordan du bedst udnytter dit potentiale. Dette kan sættes i kontrast til dét som en psykiater, eller klinisk psykolog, ofte har i fokus, hvilket kan være, at hjælpe deres klient eller patient, med at slippe af med en depression, eller klinisk angst. Hvis det viser sig gennem vores samarbejde, at du måske lider af en klinisk tilstand (f.eks. depression), så vil vi tage en snak om dette, og se, om det ville give mening for dig, at begynde et samarbejde med en der er kvalificeret til at hjælpe dig med at takle dette. I tilfælde af en klinisk henvisning, kan vi sagtens fortsætte vores samarbejde, dog vil jeg ikke kunne hjælpe dig med den kliniske lidelse, og vi vil i stedet fokusere på det sportpsykologiske.

5. Sports- og præstationspsykologisk arbejde skal være evidensbaseret: Som professionel sportspsykologisk konsulent, er det vigtigt, at man kun arbejder med metoder, som der er videnskabelig evidens for, faktisk har en effekt. Der er for eksempel flere studier der viser, at visualisering kan--hvis trænet på den rigtige måde--kan have en positiv effekt på motorik, selvtillid, og præstation. Hvis ikke studier havde kunnet bevise dette, ville det ikke være etisk forsvarligt, at forslå et klient at arbejde med at blive bedre til at visualisere. 

 

6. Klienten er også ekspert: Både klienten og konsulenten burde anses som eksperter, i det sportspsykologiske samarbejde. Konsulenten, kan anses som ekspert i sportspsykologi, mens klienten kan anses som eksperten i dem selv, deres egne erfaringer, og hvad de har brug for. Derfor fungerer samarbejdet som et partnerskab. Denne arbejdsmåde er baseret på Person-Centered Therapy, startet af Carl Rogers. Læs mere om person-centeret terapi her.

bottom of page